Nərmin Hüseynzadə: Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə YAP ölkəmizin ictimai-siyasi proseslərində aparıcı, mühüm rol oynayır.

Nərmin Hüseynzadə: Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə YAP ölkəmizin ictimai-siyasi proseslərində aparıcı, mühüm rol oynayır.
Nərmin Hüseynzadə: Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə YAP ölkəmizin ictimai-siyasi proseslərində aparıcı, mühüm rol oynayır.

Milli Məclisə seçkilər şəffaf, azad və demokratik şəraitdə keçirildi

Azərbaycan demokratiya yolunda inamla irəliləyir, siyasi plüralizm, söz azadlığı mövcuddur. Ölkəmizdə demokratik təsisatlar konstitusiyaya uyğun fəaliyyət göstərir. Vətəndaş cəmiyyəti də davamlı inkişaf səviyyəsindədir. Beləliklə hazırda ölkəmizdə azad, şəffaf və demokratik seçkilər üçün bütün imkanlar mövcuddur. Bu il fevral ayının 9-da Azərbaycanda Milli Məclisə keçirilən seçkilər növbəti dəfə azad, şəffaf və demokratik səsvermənin nümunəsi olmuşdur

dövlətimiz və ictimaiyyətimiz hər zaman seçkilərə çox böyük önəm verir.Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə YAP ölkəmizin ictimai-siyasi proseslərində aparıcı, mühüm rol oynayır.Ölkəmizdə həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət milli tərəqqini təmin etməklə yanaşı, həm də demokratik inkişafı şərtləndirir, yeni uğurların əsası kimi çıxış edir.Bu demokratiyaya çirkinlik edərək böhtan atan və kölgə salan radikallar və anti-milli ünsürlər isə özlərinin Azərbaycanda inkişaf edən demokratiyaya qarşı qərəzli olduqlarını göstərmiş olurlar.Radikallar seçki prosesinin şəffaflığına nə qədər zərər vurmağa çalışsalar da öz istəklərinə nail ola bilmədilər.

Cənab Prezidentimizin dövlətimizin güclənməsində hər gün beynəlxalq arenada daha böyük söz sahibi olmasında əvəzsiz xidmətləri danılmazdır.

 

Nərmin Hüseynzadə: Zəngilan Rayon İcra Hakimiyyətinin Böyük məsləhətçisi